onsdag 29 maj 2013

Boksamtalet om Oryx och Crake

Ta med skrivet på en lapp EN FRÅGA SOM DU TYCKER VORE INTRESSANT ATT DISKUTERA MED KLASSEN efter att ni nu alla läst Oryx och Crake. Det kan vara något du tycker är märkligt, anmärkningsvärt, upprörande eller tilltalande i handlingen eller berättandet... men något som man kan föra en intressant diskussion om och där du är intresserad av vad andra har att säga.

Vi ses - med boken i hand! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar