tisdag 19 mars 2013

Tisdag 19 mars

hann vi med mycket - om än inte riktigt allt jag i min iver ville pressa in i ynkliga 75 minuter.

Vi började med att konstatera att Jonas Hassen Khemriris artikel kunde karaktäriseras som en slagkraftig debattartikel - där slagkraften bland annat består i det okonventionella sättet att lägga upp texten, som ett personligt brev.

I en debattartikel finns alltid en TES, och tesen här formulerade vi som ungefär: "det finns en "osynlig" rasism som genomsyrar hela samhället". ARGUMENTEN handlade om mediabilder, egna erfarenheter och systematiska ingrepp av samhällsfunktioner som polisen. Ett MOTARGUMENT, att det inte handlar om rasism utan att det faktiskt inte går att agera på andra sätt, bemöts (om än med viss försiktighet, utan "klockrena" svar),och i slutet sammanfattas det hela.

Så här provokativa, vackra, engagerande, uppfordrande och slagkraftiga argumenterande texter är det få som förmår skriva. Inte jag - men kanske någon av er, om ett tag?! Men den här texten är ett tydligt exempel på att det konstnärliga, kreativa språket har sin stora betydelse också i argumenterande text!

Sen tog jag upp några exempel på skillnaden mellan analys och associationer i samband med texttolkning, och resonerade kring dikten om Ikaros som ni alla analyserat på antikenexaminationen.

Och till sist, om Ankomsten och framför allt om de olika hot som människor flyr ifrån - och berättelserna om de hoten som befinner sig på olika ställen på skalan realistiskt - symboliskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar