torsdag 25 oktober 2012

Hemarbete under v 45-46

Alltså: INGA lektioner i svenska under vecka 45 och 46. Vi har med glatt mod jobbat in tre av de fyra!

Men ni ska jobba hemma med förberedelser inför kommande uppgift: presentationen av en naturvetare. Jag förväntar mig att alla när jag kommer tillbaka har
  • valt naturvetare
  • samlat material från olika håll (vi talade om att leta på museers hemsidor, i artikelsök, via biografier och uppslagsverk, Vetenskapsakademin, UR och andra TV-kanaler, Youtube)
  • också skrivit upp så ni har källförteckningen klar (det är SÅ jobbigt att leta i efterhand)
Det är mycket som ska ske på svensklektionerna i slutet av terminer (sådana intressanta saker som Np i matematik tex, och studiedagar för lärare...), så det blir ett ganska fokuserat program som ni ser i planeringen. Jag kan redan nu förvarna om att det blir en gemensam uppsatsskrivning i svenska för alla ettor vecka -49 (och lugn, bara lugn, ni kommer att vara väl förberedda till den), att vi kommer att få skjuta på naturvetarpresentationerna till vecka 50 och 51 på grund av allt som rycker svensklektioner veckorna innan, och att det för några av er blir en sovmorgon mindre v 51 (eftersom några kommer att behöva redovisa sin naturvetare på extralektionstid...). Men det drar vi lott om, eller hur?!

Ha nu först ett skönt lov, och sedan bra veckor i november, så ses vi till julspurt sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar